Toros Gübre İz Elementler

 

Tradecitrus Nedir ?

Tracedetrus, bünyesinde mangan (Mn) ve çinko (Zn) mikroelementleri bulunan bir bitki besin maddesidir. Bitkilerin aynı anda çinko ve mangan eksikliklerini gidermek için kullanılır. EDTA ile şelatlanmıştır. Suda tamamen çözünür. Stabil pH aralığı 4-9’dur.

Garantilenen içerik Kütlece (%)
Suda çözünür mangan (Mn) 6*
Suda çözünür çinko (Zn) 8*Kullanım Şekli

 

 • Toprak uygulaması: Ekim dikim, şaşırtma öncesi veya bitki büyüme başlangıcında dekara 800-1.400 gr kullanılır.
   
 • Damla sulama ile gübreleme: Tüm bitki büyüme dönemi boyunca 2 ila 4 defa dekara 400-600 gr kullanılır.
   
 • Suda yetiştirilen ürünlerde (hidroponik): 1.000 litre suya 1-1,3 kg karıştırılarak kullanılır (100 kez yoğunlaştırılmış).
   
 • Yaprak uygulaması: Belirtiler ortaya çıktığında, her bir uygulamada dekara 50-150 gr kullanılır.
 • Otsu bitkilerde: Belirtiler ortaya çıktığında 3 defa 50 gr/da kullanılır.
   
 • Yem bitkilerinde: Belirtiler ortaya çıktığında 100-150 gr/da kullanılır.
   
 • Patates ve yumrulu bitkilerde: Belirtiler ortaya çıktığında 100-150 gr/da kullanılır.
   
 • Sebzelerde: Yapraklanma yeterli olduğunda 100-150 gr/da kullanılır.
   
 • Meyve, narenciye ve zeytin ağaçlarında: 100 litre suya 75-100 gr (100-150 gr/da) karıştırılarak büyüme dönemi içinde 2-3 defa uygulanır.
   
 • Süs bitkilerinde: Mevsim başında 100 litre suya 75-100 gr kullanılır.

 

Tradecorp'Fe Nedir?

Tradecorp'FE, bünyesinde demir (Fe) mikroelementi bulunan bir bitki besin maddesidir. Bitkilerin demir eksikliğini gidermek için kullanılır. EDTA ile şelatlanmıştır. Suda tamamen çözünür. Stabil pH aralığı 4-7’dir.

Garantilenen içerik Kütlece (%)
Suda çözünür demir (Fe) 13,2
EDTA ile şelatlanmış demir (Fe) 13,3

 

Kullanım Şekli

Toprak uygulaması: Ekim dikim, şaşırtma öncesi veya bitki büyüme başlangıcında dekara 400-800 gr kullanılır.

 • Meyve ağaçları, turunçgiller ve zeytin ağaçlarında: Kış sonunda 500-1.000 gr/da kullanılır.
 • Çilekte: Şaşırtma öncesi veya büyüme başlangıcında 500-1.000 gr/da kullanılır.
 • Sebzelerde: Ekim dikim, şaşırtma öncesi veya bitki büyüme başlangıcında 300-800 gr/da kullanılır.
 • Bağlarda: Kış sonunda 1.000-2.000 gr/da kullanılır.

Suda yetiştirilen ürünlerde (hidroponik): 1.000 litre suya 400-600 gr karıştırılarak kullanılır (100 kez yoğunlaştırılmış).

Damla sulama ile gübreleme:

 • Meyve ağaçları:Turunçgiller ve zeytin ağaçlarında: İlk sulamalara paylaştırılarak 2 hafta arayla 400-800 gr/da kullanılır.
 • Çilekte: İlk sulamalara paylaştırılarak 2 hafta arayla 400-800 gr/da kullanılır.
 • Sebzelerde: İlk sulamalara paylaştırılarak 2 hafta arayla 400-800 gr/da kullanılır.

 

Yaprak uygulaması: Belirtiler ortaya çıktığında, her bir uygulamada dekara 100-200 gr kullanılır.

 • Otsu bitkilerde: Belirtiler ortaya çıktığında 3 defa 100 gr/da kullanılır.
 • Yem bitkilerinde: Belirtiler ortaya çıktığında 100-200 gr/da kullanılır.
 • Patates ve yumrulu bitkilerde: Belirtiler ortaya çıktığında 100-200 gr/da kullanılır. 
 • Sebzelerde: Yapraklanma yeterli olduğunda 2-5 gr/ml kullanılır.
 • Meyve, narenciye ve zeytin ağaçlarında: Çiçeklenme öncesi ve meyve bağlamadan sonra 100 litre suda 30-100 gr eritilerek kullanılır. Yaz sürgünleri esnasında turunçgiller ve meyve ağaçlarında uygulanabilir.
 • Süs bitkilerinde: Vejetasyon süresince 7-10 gün aralıklarla 2-4 defa 100 litre suda 10-25 gr eritilerek kullanılır.
 • Bağlarda: Çiçeklenmeden önce ve sonra 2 defa 100-200 gr/da kullanılır.

 

Tradecorp'Zn Nedir?

Tradecorp' ZN, bünyesinde çinko (Zn) mikroelementi bulunan bir bitki besin maddesidir. Bitkilerin çinko eksikliğini gidermek için kullanılır. EDTA ile şelatlanmıştır. Suda tamamen çözünür. Stabil pH aralığı 4-9’dur.

                                                                

Garantilenen içerik Kütlece (%)
Suda çözünür çinko (Zn) 14
EDTA ile şelatlanmış çinko (Zn) 14


Kullanım Şekli

Toprak uygulaması: Ekim dikim, şaşırtma öncesi veya bitki büyüme başlangıcında dekara 400-800 gr kullanılır.

Damla sulama ile gübreleme: Tüm bitki büyüme dönemi boyunca 2-4 defa 200-300 gr/da kullanılır.

Suda yetiştirilen ürünlerde (hidroponik): 1.000 litre suya 300-500 gr karıştırılarak kullanılır (100 kez yoğunlaştırılmış).

Yaprak uygulaması: Belirtiler ortaya çıktığında, her bir uygulamada dekara 50-150 gr kullanılır.

 

 • Otsu bitkilerde: Belirtiler ortaya çıktığında 3 defa 50 gr/da kullanılır.

   
 • Yem bitkilerinde: Belirtiler ortaya çıktığında 100-150 gr/da kullanılır.

   
 • Patates ve yumrulu bitkilerde: Belirtiler ortaya çıktığında 100-150 gr/da kullanılır. 

   
 • Sebzelerde: Yapraklanma yeterli olduğunda 100-150 gr/da kullanılır.

   
 • Meyve, narenciye ve zeytin ağaçlarında: Tüm büyüme dönemi içinde 2-3 defa 100 litre suya 50-100 gr karıştırılarak kullanılır (100 gr/da).

   
 • Süs bitkilerinde: Sezon başında 100 litre suya 75-100 gr karıştırılarak kullanılır.