Çeltik

Çeşit Özellikleri

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından ROCCA X EUROPA melezinden geliştirilen ve 1997 yılında tescil ettirilen bir çeltik çeşididir.

Morfolojik Özellikleri:

Bitki boyu 95-100 cm'dir. Yapraklar dik ve koyu yeşildir. Sağlam saplı ve yatmaya dayanıklıdır. Çeltik taneleri sarı renkli ve uzundur. Çeltik bin dane ağırlığı 33-34 gr'dır.

Tarımsal Özellikleri:

130-135 günde olgunlaşan, yüksek verim potansiyeline sahip bir çeşittir. Farklı ekolojilere uyum sağlayabilmektedir.

Patolojik Özellikleri:

Kök boğaz çürüklüğü hastalığına dayanıklıdır. Salkım boğum ve salkım yanıklığı hastalığına toleranslıdır.

Kalite Özellikleri:

Pirinç randımanı %60-65'dir. Tanesi uzun, camsı ve mat görünüştedir. Pirinç bin tane ağırlığı 24-25 gr'dır.

Verim ve yetiştirilme alanları nelerdir?

Dekara 800-1000 kg arasında bir verim potansiyeline sahip olan Osmancık-97'den bazı çiftçilerimiz 1000 kg'ın üzerinde verimler alabilmektedirler. Salkım yanıklık hastalığına orta derecede toleranslı ve kök boğaz çürüklüğüne ise dayanıklıdır. Serin hava ve soğuk sulama suyu koşullarından fazla etkilenmez. Ülkemizde çeltik ekimi yapılan, Marmara-Trakya, Karadeniz, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ekilmesi tavsiye edilebilir. Ancak %35-40'ını karşılarken bugün %75'inden fazlasını karşılar duruma gelmiştir. Buradaki en önemli katkıyı Osmancık-97 çeşidi sağlamıştır.

Çeşit Özellikleri

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde OSMANCIK-97 çeşidinden seleksiyonla elde edilmiştir 2007 yılında üretim izni almıştır.

Morfolojik Özellikleri:

Bitki boyu 90-95 cm'dir. Yapraklar dik ve koyu yeşildir. Sağlam saplı ve yatmaya dayanıklıdır. Çeltik taneleri sarı renkli ve uzundur. Çeltik 1000 tane ağırlığı 32-33 gr'dır.

Tarımsal Özellikleri:

130-135 günde olgunlaşan, yüksek verim potansiyeline sahip bir çeşittir. Farklı ekolojilere uyum sağlayabilmektedir.

Patolojik Özellikleri:

Kök boğaz çürüklüğü hastalığına dayanıklıdır. Salkım boğum ve salkım yanıklığı hastalığına toleranslıdır.

Kalite Özellikleri:

Pirinç randımanı %60-65'dir. Tanesi uzun ve mat görünüştedir. Pirinç bin dane ağırlığı 24-25 gr'dır.