Taysan Hayvancılık Ar-Ge

Kuruluşların gelişmeleri yaratıcı fikirlere açık olması, sürekli öğrenme ve gelişen teknolojiye uymalarına bağlıdır. Bu konuda AR-GE tüm bu işlevleri kurum içinde uygulanmasının çalışmalarını üstlenir, araştırır, ön denemelerini yapar alınan sonuçları raporlandırarak yönetime sunar. Yatırımların gelişigüzel değil, bilimsel verilerin de desteği ile uygulanmasının başarının ön koşulu olduğu unutulmamalıdır.

 

Genetik Islah

Kapalı bir sürüde yetiştirme olarak da adlandırılan sürü yönetimi planı aynı zamanda yerli küçük popülasyon büyüklüğüne sahip ırkların korunması için de örnek bir program olarak uygulanabilir.

Kapalı Sürüde Yetiştirme Şeması

 

Geliştirilecek Et Tipi Damızlık Koyun Özellikleri

 • Beyaz renkli, et ırkıdır.
 • Boynuzsuz
 • Orta ve iri yapılı
 • Baş genelde yapağısız ancak tepede bazen hotozlu
 • Gerdan (boyun) kısa ve kuvvetli
 • Gövde derin ve geniş
 • Göğüs kemerli
 • But dolgun etli
 • Karın kısmen yapağı örtülü
 • Bacaklar narin ve orta uzunlukta
 • Yapağı inceliği 27-30 mikron
 • Koyunlarda kızgınlık mevsime bağlı değil
 • Koyunlar çok iyi analık özelliklerine sahip
 • Koyunlardaki süt verimi de iki kuzuyu beslemeye yeterlidir
 • Damızlık koçlar yıl boyunca aşım yapmaya istekli ve aktif
 • Erken gelişme özelliğine sahip  10-12 aylık iken ilk defa damızlıkta kullanılabilir.
 • Et kalitesi çok iyidir.

 

Yetiştirme Hedefi

Uyum yeteneği yüksek, dolgun sırt ve dolgun kas yapısında buta sahip bir genotip oluşturma, bu anılan doğrultuda kaliteli kuzu et üretimi için saf melez tip oluşturulabilir. Ana koyunlar iyi analık özelliklerine sahip olmaları yanında besi kuzularının iyi gelişmeleri için süt verimlerinin de yüksek olması istenir.

Sonuç

Globalleşen dünyamızda Taysan da sektördeki gelişmelere duyarsız kalmadan tarımsal faaliyetleri izlemeye devam etmektedir. Sektör kurallarına uymada insan faktörünü de ön planda tutarak bilimsel verilerin ışığında Türkiye hayvancılığına hizmeti gururla sürdürecektir.