Koyunların Yemlenmesi

YEMLEMEDE GENEL KURALLAR

Aşım zamanı  öncesi ve devamında yemleme

 • Enerji ve Proteini yüksek yemlemeye geçmeli
 • Bakır içeriği olmayan, vitamin mineral karışımı, serbest tüketime sunulmalıdır.Bu uygulama döl tutmayı iyileştirir, embriyo ölümlerini azaltır.
 • Koçlar için kaliteli yem (örneğin 1kg/gün yulaf) ve   koyunlara vitaminli mineral yem    verilmesi cinsel aktiviteyi artırarak verimliliği yükseltir.     

5.AY YEMLEMESİ

Kusursuz yem kullanın (yoksa yavru atma tehlikesi).

Ani yem değişikliğinden kaçının.

Günde maksimum 2,0 kg mısır silajı, bunun yanında protein kaynağı yem ve ot/saman vermeyi ihmal etmeyin.

TEK TARAFLI BESLEMEYİN

 • Koyunlar için serbest vitaminli mineral yem (Vit A kuzuların yaşama gücü için) tüketime sunulmalı.
 • Ana rasyon kesif yemle takviye edilmeli ki, fazla aşırı kaba yem tüketimi azalsın (işkembenin genişleyip fötusun gelişmesini engellememesi için).

EMİŞTİRME  DÖNEMİNDE YEMLEME

 • Gebeliğin son haftasından sonra ani yem değişikliğinden kaçılmalı,yoksa süt birleşimi değişir, kuzularda ishale neden olur.
 • İkiz doğuran koyunların daha fazla enerji ve proteine ihtiyacı olacağından yemlemede bu durum dikkate alınmalıdır.
 • Emen kuzulara da günlük en az  0,3 kg/gün veya serbest kuzu başlangıç yemi verilmeli.
 • Mineral ve vitamin ihtiyaçlarının karşılanmasına özen gösterilmelidir.

 

BESİ KUZULARININ YEMLENMESİ

 • Besinin çeşitli yaş grubu kademelerinde enerji ve protein ihtiyaçlarının yeterince karşılanması sağlanmalı,
 • Kesif yem pelet,tahıllar ezme veya dane olarak verilmeli,toz yem tüketim için uygun değildir.
 • Mineral yemde bakır olmamalı,
 • Kesif yemde Ca: P oran 3:1 olmalı ayrıca idrar yolu taşın oluşmamanın önlenmesi açısından % 0,5 yemlik tuz eklenmelidir.
 • Önlerinde sürekli temiz su bulunmalıdır.

 

KOYUN VE KUZULARIN BESİN MADDE İHTİYAÇLARI (her hayvan / gün)

 

  70 Kg  C.A 85 Kg  C.A 100 Kg  C.A
  KM (g) HP (g) ME (Mj) KM (g) HP (g) ME (Mj) KM (g) HP (g) ME (Mj) 
Boş-Yeni Gebe 1250 90 11,0 1440 105 12,7 1640 120 14.3
Ağır gebe 4-5 Ay 1650 160 15,5 1940 170 18,3 2200 185 21,0
Emişen 1 kuzu 1800 230 18,4 1980 245 20,0 2150 260 21,6
Emişen 2 kuzu 2100 300 22,4 2280 315 24,0 2450 330 25,6
Hayvan Ca (g) P (g) Mg (g) Na (g) K (g)        
Boş - Yeni gebe  5,0 4,0 1,0 1,0 10        
Ağır gebe 4-5 ay 9,0 6,0 1,5 2,0 10        
Emişen 1 kuzu 12,0 7,0 2,0 1,7 15        
Emişen 2 kuzu 16,0 9,0 2,5 2,0 15        

  

 Koçlar

Koçlar KM (g) HP (g) ME (Mj) Ca (g) P (g)
Yaşama Payı 1600 120 15,0 8,0 5,0
Aşım Zamanı 2000 280 20,0 12,0 7,0

 

 GELİŞMEKTE OLAN KOYUN VE KOÇLARIN BESİN MADDE İHTİYAÇLARI (Hayvan / Gün)

Hayvan KM (g) HP (g) ME (Mj) Ca (g) P (g)
Şişek 4-6 ay 1200 180 13,5 13,0 5,0
Besi Kuzusu 300g G.C.A.A          
C.A (Kg) Besi Haftası          
25 1-5 1100 175 12,5 8,0 3,5
35 6-9 1280 200 14,7 10,0 4,0
45 10-14 1350 210 15,6 12,0 4,5
Besi Kuzusu 400g G.C.A.A          
C.A (Kg) Besi Haftası          
25 1-5 1330 225 16,0 8,0 3,5
35 6-9 1530 245 18,4 10,0 4,0
45 10-14 1600 250 19,3 12,0 4,5
Koçlar 100-120 Kg / C.A          
Yaşama Payı 1600 120 15,0 8,0 5,0
Aşım Zamanı 2000 280 20,0 12,0 7,0

 

 KISALTMALAR:

-C.A : Canlı Ağırlık

-G.C.A.A : Günlük Canlı Ağırlık Artışı

-KM : Kuru Madde

-HP : Ham Protein

-ME : Metabolik Enerji

-Ca : Kalsiyum

-P : Fosfor

-Mg : Magnezyum

-Na : Sodyum

-K : Potasyum