Makaleler

Damızlık Düve Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Damızlık düve seçimi aynı boğalarda olduğu gibi dış görünüşe ve diğer özelliklere göre yapılır. Düvelerin dış görünüşünde istenen özelliklerin olup olmadığı aranır.

Diğer özelliklerde anasının verim, meme yapısı ve tip ile ilgili kayıtlara bakılır. Pedigrisine mutlaka bakılmalıdır. Babanın doğum kolaylığı, kızlarının doğum kolaylığı, babanın ölü doğum oranı ve kızlarının ölü doğum oranı da tamamlayıcı özelliklerdir.

Devamı

Damızlık Boğaların Yetiştirilmesinde Yemlemenin Önemi

Günümüz süt hayvancılığında et ve süt üretiminin kombine edilmesi her işletmede olmasa bile kimi süt işletmelerinde konu ele alınmaya başlanmıştır. Bu nedenlerle damızlık boğasını kendisi yetiştirmek isteyen üreticilerimize yardımcı olmak amacıyla konu ele elınmış ve ilgi duyan üreticilerimizin faydalanmasına sunulmuştur.

Devamı

ET HAKKINDA BİLDİKLERİMİZ

Et, insan beslenmesinde ana besin kaynaklarından en önemlisidir. Bu önemli besin kaynağını acaba yakından tanıyor muyuz? Piyasada sayısız yemek kitapları bulunmasına karşın tüketiciye yönelik “ET” üzerine yayınlanmış kitap hiç yoktur desem, her halde buna karşı çıkacak tüketici olmayacaktır. 

Devamı
Buzağı Yetiştirmede Ayran

Buzağı Yetiştirmede Ayran

Buzağı büyütmede ayran içeceği kullanımı büyük işletmelerde hem iş kolaylığı sağlaması, hem de patojen mikroorganizmaların etkisini engellemesi yanında ilk haftalarda sorun olan ishalleri de önler.

Devamı

ARAŞTIRMA GELİŞTİRMENİN (AR-GE) ÖNEMİ

Hayvan yetiştiriciliğinde AR-GE üzerinde durulması, hazırlanacak yol planında, işletmenin olmazsa olmaz görevlerinden önemli bir bölümü olmalıdır.

Konuya adım adım bir açıklık getirmek, AR-GE’nin her sektörde ne kadar gerekli olduğunu ortaya koyacaktır.

Devamı

Sağlıklı Süt Üretiminde Suyun Önemi

Sağmal inekler ancak kendilerine yeterli taze temiz su sürekli verildiğinde çok süt verebilir. Ülkemiz gibi çok sıcak bölgelerde 40 litrenin üzerinde süt veren ineklerin su ihtiyacı günlük, 150 litreye kadar çıkar. Yüksek verimli ineklerin 1 litre süt verebilmeleri için sıcak günlerde su ihtiyaç 3-4 litreye kadar çıkabilir.

Devamı
Kuzu Kayıplarının Önlenmesi

Kuzu Kayıplarının Önlenmesi

İZMİR 2012

Dünya protein gereksiniminin önemli bir bölümü koyun etinden karşılanır. Bunun için hayvan ıslahçısının amacı verimleri yükseltme yanında bir anaç başına doğan kuzu sayısı ile kayıpları azaltarak büyütülen kuzu sayısını arttırmaktır.

Kuzu ölümlerinin zaman olarak dağılımı şöyle yapılabilir...

Devamı