Vizyon Misyon

Taysan Tarım Keşan

TAYSAN TARIM’IN YENİ YÜZÜ

Dünya globalleşiyor. Firmalar bu gelişmelere duyarsız kalmadan kendi sektörlerindeki faaliyetleri izleyerek bulundukları çizgiden ileriye yükselme yollarını enformasyon – bilgi – bilgelik çerçevesinde arıyor.

Unutmayalım:

 • Tüketiciler,
 • Kuruluşlar,
 • Ülkeler  

Arasındaki iletişim dijitalleşerek ışık hızına ulaşıyor.

Bunun sonucu:

 • Düşünceler çeşitleniyor,
 • İnsanlar her yerde düşünceleri doğrultusunda etkileşime girebiliyorlar,
 • Tedarik yolları bollaştığı gibi ulaşmak da kolaylaşıyor. Ancak bu kolaylık gelişmeyi bilmek faydaya dönüştürmede yeterli olmayacağı gerçeğini değiştirmez.

Taysan Grubu da günümüz koşullarında Dünya ve Ülke konjüktürünün hızlı değişiminden uzak kalmamak için çalışmalar yapmaktadır.

Bu nedenle:

 • Yaratıcı fikirler,
 • Çalışanların potansiyellerinin göstermesi,
 • Çalışanlar arası iletişimi,
 • Yönetim ve sorumlular arası ilişki ve iletişimin iyileştirilmesinin araştırıyor.

TAYSAN ile işbirliğin, güvencenin garantisidir. Yolumuz yaratıcı fikirlerin doğrultusundadır.

YARATICI FİKİR hiçbir zaman önceden planlanarak, düzenlenerek ortaya çıkmadığının bilinmesi gerekir.

YARATICI FİKİR sürekli öğrenme, kendini çevreye uyarlayan sistemler içinde belirlenir.

YARATICI FİKİR bir önsezi, tahmin değildir. Mutlak bilimsel bir dayanağı olmalıdır.

TAYSAN kendini gelişen sektör koşullarına uymada insan faktörünü ön planda tutarak, bilimsel verilerin ışığında sektöründe Türkiye’nin parlayan yıldızı olacağına inanıyoruz.

BAŞARININ SIRLARI için

 • Ürünlerin maliyet ve kar marjına göre fiyatların belirlenmesi yeterli midir?
 • Sektör pazarını değişen konjüktüre göre yeniden tanımlamayı düşündünüz mü?
 • Sektör pazarını bugüne kadar tanımladınız mı?
 • Büyümenin sadece ana parayı riske atmakla olacağını mı sanıyorsunuz?
 • Risksiz büyümenin yollarını araştırdınız mı?Sektörünüzde iş hayatının değişimini gözleyebiliyor musunuz?
 • “Gerçeklik ayaklarınızı ıslatmaktır” diyen İngiliz biyolog Steve Jones ne demek istiyor?(Pettzinger 1998) 
 • Canlılar dünyasının, iş hayatı için örnek bir tasarım modeli olduğunu hiç düşündünüz mü?
 • İş, doğanın kendisidir diye tanımlayabiliyor musunuz?

Bu soru ve cevaplarla iş hayatımızı geliştirmek için “ZİHİNSEL MODELLER” kurarak  kurumların şekillendirilmesinde inanılmaz güç kazanılır.

Ancak Unutmayalım “EN SAĞLAM OLANIN VAR KALMASI” , “ Büyük bir işletmenin büyümesi, en sağlam olanın var kalmasından başka bir şey değildir.”(R. Spencer, S. D. Rockefeller’e göre T. Pettzinger 1998)  

İşte bu gerçekte DOĞA KANUNUN  kendisidir.

TAYSAN’IN BAŞARISI için:

 • Çeviklik,
 • Yenilikçi olmak,
 • Adanmışlık,
 • Aklın ve duygunun işe katılması,

Başarının ilk koşullarını oluşturur.

Taysan belirtilen bu ilkler doğrultusunda :”Çalışanlarına birey olarak saygıyla yaklaşmayı” ön planda tutar.

İşte bu prensip Taysan’ın dışa yansıyan yeni yüzüdür.

Taysan’ın genel stratejisinin temeli: “BAĞLANTI – BAĞLANTI – BAĞLANTI” olduğunu, bu çatı altında çalışan herkesin kabullenmesi başarıyı arttıracaktır.

Bu konuda “ KALİTE – KONTROL”  sisteminin her çalışan tarafından benimsenmesi Taysan’ın başarısını daha da ileriye götürecektir.

Ancak, unutulmamalıdır ki, çalışan bireylerin önce çalışma disiplini ve kendisine verilen sorumluluğunun gereğini eksiksiz yerine getirmelidir. Üretim ve hizmette ki “ Kalite” süreklilik kazansın. Çalışanların işlerindeki motivasyonu ve bilgisi kişinin iş ortamındaki huzurunu da olumlu yönde etkileyecektir. Uygulanacak bu anlayış Taysan’da KALİTE ve VERİMLİLİĞİ eş anlama getirmede etkili olacaktır.

Amacımız KALİTE ve VERİMLİLİĞİ birlikte gerçekleştirmektir.

Ancak şu gerçek de unutulmamalıdır:

“BÜYÜMEZSEN – ÖLÜRSÜN” (Pettzinger, 1999)

Bunun da yolu bayi ve tüketicileri güncel ilişki ağı içine alınmasıdır. Bu konuda ne yapılabilir diye düşündüğümüzde iletişim kanallarının etkin kullanılması ilk akla gelendir.

ELEKTRONİK VERİ ALIŞVERİŞİ

Günümüz teknolojisi, dijital çağı ”Ekonominin Temeli” olarak görüp firmaların üretim zinciri verilerini eş zamanlı hale getirmenin uygulanmaya aktarılması ile hataları en aza indirme ve gecikmeleri ortadan kaldırmaya çalışmaktadır.

Tüketici adres kataloğunun hazırlanması en kısa sürede bitirilmelidir ki, dijital bilgilendirme en uç noktaya kadar ulaşsın. Katalogda yer alacaklar sadece Taysan müşterileri değil, ilgi duyan herkesin cep telefon ve E-Postaları derlenmeli, adres kataloğuna sürekli yeni isimler eklenmelidir. Böylece iletişim ağının genişlemesi yanında, dijital çağın olanaklarından da çok yönlü faydalanılacaktır.

İletişim kurulacak tüketici potansiyeline yaklaşım için yeni bir yaklaşım sistemi tüketici portföyünü arttırması yanında ekonomik büyümeyi de sağlayacaktır. 

Büyümenin temelini kendiliğinden gelişen ve sürekli değişen  ilişkilerdir. (Holley 1981)

TAYSAN’IN YENİ TARZI

Tarımla uğraşan her işletme bir müşteri potansiyelidir. Taysan, müşterilerini bir kazanç  kaynağı gibi görmez. Müşterilere yaklaşımı değer yaratma yolundadır. Empati yaparak kalplerine de girmeye çalışır. Müşteri – tedarikçi ilişkisi sadece ekonomik değil, güven ve kaygı paylaşımını da Taysan’ın yeni tarzının temel değerleridir.

Petzinger(1999) biyolojideki yüzey alanı ile doğru tahmin arasında önemli bir bağlantı olduğunu belirterek şu örneği veriyor: Değiş tokuşlar ve etkileşimler yüzeylerden geçer; yüzey ne kadar büyük olursa etkileşimin sınırı ve hacmi de o oranda büyür.

İnsanların atmosferde böylesi büyük miktarlarda oksijen ve karbondioksit değiş tokuşu yapabilmesinin nedeni de akciğerlerinin yüzey alanının bir tenis sahası büyüklüğünde olmasıdır.

Taysan’ın yen tarzı şirket dışı ilişkilerinin yüzeyini arttırmaktadır. Amaç müşteriye daha fazla hizmet vermek ve onlardan daha çok enformasyon almaktır. Her canlının hayatta kalmasını sağlayan etkileşimin sebep olduğu değişimdir. O nedenle her adımda çevresiyle birlikte pazarı eş zamanlı uyumlu gelişme gösteren şirketlerin ayakta kaldıkları gözden uzak tutulmamalıdır.

1623 yılında İstanbul’da Avedis isimli kişi bakır ve tenekeyi birleştirerek yaptığı alaşımın plaka haline getirildiğinde güzel bir çınlama sesi çıkardığını görerek çanlar ve müzikal ziller yapmaya başlıyor. Bu zil yapım işi 1929 yılına kadar tam 300 yıl sürüyor. Soyadını “Zilciyan” olarak alan bu kişi (3. Avedis) Amerika’ya göç ediyor. Bugün en popüler ziller hala onun labratuarında geliştiriliyor. Bu kadar uzun süre firmanın yaşaması gelişen teknolojik ve dijital yeniliklere açık olmasına bağlanabilir. O nedenle Taysan’da sürekli gelişme ve değişim yanında, hizmet anlayışı ve kalitesini günümüz teknolojisine uygun olarak yürütmeyi temel prensip olarak algılayarak çalışmalarını sürdürmektir. Burada temel amaç ve hedef “ Müşteri için en doğru olanı” yapmaktır(Pettzinger -1999).  

TESLİMATIN ÖNEMİ

Ürün teslimi güven oluşturmada çok önemli bir faktördür. Ürün tesliminin aksaması güven zedeleyici bir faktördür.

İster ihmal, isterse yetersizlik yüzünden ya da plansızlık sebebiyle olsun, birilerinin ticari bir taahhüde sırtını dönmesi, eksik tartmak, fazla para almak veya kaliteden çalmak kadar yanlış olduğu gibi bunun bedeli de çok yüksek olabileceği gözden kaçırılmamalıdır.

Doğruluk ve sağlamlığın anlamını daraltmayın, “ uyum” la karıştırmayın. Çünkü uyum kelimesi son yıllarda ayıp örtmekle eş anlamlı kullanılmaya başlandığını bilelim.

Güvenilirlik ticarette olmazsa olmaz bir değerdir. İş dünyasında doğruluğun en yaşamsal kaynağıdır.(Pettzinger. 1999).

“Para aldığın müşteriye daha çok hizmet sun, kısa sürede sunduğun hizmetin karşılığından çok daha fazlasını kazanacaksın” diyen Napoleon Hill isimli yorumcunun bu sözü güvenilirliğini kabul ettirmiş firmalara “Yeni Yüz” kazandırmada bir çıkış ve de başlangıç noktası olabilir.

SONUÇ

Taysan sektörlerinde en iyisini üretip, müşterilerine sunma yanında bilimsel çalışmalara kapısını açık tutan oku daima daha ileri yöne olan hizmet hedefi ile çözüm ortağıdır.