Clinoptilolit

Hayvancılığın doğal sigortası clinoptilolitin kısaca hayvancılıkta neden kullanılması gerektiği detaya inilmeden sadece birkaç başlık altında verilmiştir.

 • Toksin bağlayıcıdır
 • Kokuyu önler(temiz çevrenin ön koşulu)
 • Çevre dostudur
 • Yemden yararlanmayı en az arttırır
 • Yumurta kabuğunu sağlamlaştırır, çatlakları önler
 • Amonyak gibi gazları tutar
 • Meme ve ayak hastalıklarını önler
 • Yemdeki ağır metalleri yapısındaki sonsuz kapilar borucuklar içine hapseder.
 • Anyon Katyon değişimi çok hızlıdır
 • Kızgınlığı regüle eder
 • Koç ve tekelerde sperma kalitesini yükseltir
 • Yemleme hatasından kaynaklanan ishalleri önler
 • Ürün kalitesini olumlu yönde etkiler
 • Toz yemlerde böceklenmeyi önler
 • Yazın karasinek populasyonunu azaltır
 • Mısır ve diğer silajlar yapılırken katkı maddesi olarak da kullanılır
 • Pelet yem üretiminde pelet bağlayıcıdır
 • Organik tarımda kullanılabilir. Serdifikalıdır

Daha sayısız faydası var. Hem doğal, hem de çok ucuz olan bu ürün hayvancılığın sigortası değil de acaba nedir?

TABİİ Kİ :  HAYVANCILIKTA BAŞARININ GARANTİSİDİR. 

KULLANIŞI:

Yem katkısı olarak

-0.1 lik Clinoptilolit ;Yem hazırlamada (Büyük ve Küçük-başlarda)Tona ekstra 20 Kg.

-Yemde kullanılmaz ise: Kg canlı ağırlığa 1gr ,İshal görülürse 2 gr.Örneğin;500 Kg Canlı Ağırlığa .0.5 kg/gün.

-Tüm kanatlı yemlerinde Tona ekstra 4 kg mikronize Clinoptilolit.

-Kanatlılarda yataklık olarak 4-7 mm kalınlık  Lütfen yataklık olarak kullanacağınız zaman bize danışın ki bir sıkıntı yaşamayın.

-Dışkıdan Organik Gübre üretiyorsanız , lütfen kalite garantiniz için Clinoptilolit kullanınız. 

 

Gizem dolu  Clinoptiloliti  tanıdığınızda ve üretiminizde kullandığınızda ondan vazgeçemeyeceksiniz.